Terug naar boven

Digitaal

Jaarlijks in totaal 15.000 digitale toetsen, die tegelijkertijd op zeer veel locaties worden afgenomen. Dat stelt de nodige eisen aan de veiligheid, de snelheid van het internet en de betrouwbaarheid van het toetssysteem. Wij gebruiken de software van Question Mark Perception (QMP). Question Mark is een gerenommeerde leverancier van software op het gebied van toetsen. Dit computerexamensysteem wordt door ons online gebruikt.

Het is een zeer degelijk uitgevoerd systeem. De presentatie-, de applicatie- en de databaselaag draaien op afzonderlijke servers. De performance is hiermee, binnen de mogelijkheden van QMP, maximaal gewaarborgd. De configuratie is schaalbaar en is in 2014 dan ook verder opgeschaald. De serveromgeving wordt gehost via een externe partij. In 2014 is de continuïteit sterker gewaarborgd, doordat aanvullende fail-over-voorzieningen zijn getroffen.

 We beschikken over aparte serveromgevingen voor zowel de pabotoetsen als de toetsen voor de tweedegraads lerarenopleidingen. Er is een apart onderdeel ingericht voor oefentoetsen: voorbeelden van toetsen waarmee studenten zich kunnen voorbereiden op de echte toetsen.

In de twee omgevingen is onderscheid gemaakt tussen een afzonderlijke ontwikkel- en productieomgeving. Kwaliteit bij het construeren van toetsvragen is essentieel. Daarom gebruiken we een zogenoemd workflowsysteem binnen de ontwikkelomgeving(en). Dit workflow-systeem is door ons zelf ontwikkeld. Zo kunnen de betrokkenen op een veilige en efficiënte manier met elkaar communiceren.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.