Terug naar boven

Instituutsbeheerder en toetsafnamecoördinator

Om de toetsen vlekkeloos te laten verlopen, is de computer technische contactpersoon op de hogescholen een belangrijke schakel. De instituutsbeheerder, kortweg IB’er, zorgt ervoor dat deelnemers aangemeld zijn, de computer en het netwerk zijn voorbereid en de toetssoftware klaarstaat.

Iedere hogeschool heeft daarnaast een toetsafname coördinator aangewezen. De toetsafname coördinator is voor de hogeschool de eindverantwoordelijke in het gehele toetsafnameproces. Hij is verantwoordelijk voor de planning en de organisatie van de landelijke kennistoetsen. Heldere richtlijnen en strakke procedures zijn het afgelopen jaar opgesteld om het proces in goede banen te leiden. Voor het plannen van toetsmomenten is voor het studiejaar 2014-2015 gebruik gemaakt van een digitale reserveringstool. De inschrijving verliep daardoor voor alle partijen zeer soepel en efficiënt.

In augustus 2014 is voor zowel de instituutsbeheerders als toetsafname coördinatoren een extranet opgezet. Dit geeft de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en van elkaars tips en trucs te leren. Het is bovendien de plek waar alle belangrijke gegevens van de toetsen zijn te vinden. Voor iedere hogeschool staan ook de uitslagen van de eigen studenten op een extra beveiligd deel van het extranet voor de toetsafname coördinatoren.

Het organisatorische proces, met ook al een voorschot op de onderdelen afname, toetsverwerking en uitslagverstrekking.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.