Terug naar boven

Inzage

Na elke toetsronde hebben studenten de mogelijkheid om hun toets in te zien. Ook dit gebeurt digitaal. Studenten zien de vragen van de verschillende domeinen en hun scores. De komende jaren besteden we nog meer aandacht aan de terugkoppeling en informatieverstrekking door de hogescholen. Vanuit het programma ontwikkelen we daarvoor specifieke formats. Zo kunnen de hogescholen eenvoudig scores verstrekken, inclusief alle noodzakelijke informatie en uitleg. Opdat studenten nog beter weten op welke gebieden zij zich moeten verbeteren.

De mogelijkheid tot inzage wordt regelmatig gebruikt door de studenten. Het gemiddelde percentage over de afgelopen twee jaar bedraagt:

  • Pabo > 3% van de deelnemende studenten
  • Tweedegraads > 5% van de deelnemende studenten

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.