Terug naar boven

Financiën

Hoe wordt ons programma eigenlijk gefinancierd? Voor een deel, met name in de aanloopfase, was en is er een subsidie van het ministerie van OCW. Daarnaast betalen de hogescholen sinds 2014 zelf een deel en vanaf 2017 dragen zij de kosten zelf. Het voornemen is vanaf 2017 de werkzaamheden van 10voordeleraar onder te brengen in een zelfstandige rechtspersoon.

Onderstaand overzicht toont de geldstromen voor de afgelopen jaren en een vooruitblik op 2015. De post ‘Afnamekosten hogescholen’ bevat de kosten van de afname die de hogescholen vanaf het begin voor eigen rekening nemen (surveillance, computerfaciliteiten, etc.). Deze kosten worden in de totale exploitatie meegenomen en zichtbaar gemaakt. In het overzicht is, vanaf 2014, rekening gehouden met een gelijkblijvende jaarlijkse bijdrage van 30% van de hogescholen. Vanaf 2017 is sprake van volledige bekostiging door de hogescholen. De subsidie is dan beëindigd. Ook de stimuleringsregeling voor het invoeren van peer-reviews voor de niet-toetsvakken is in 2017 beëindigd. Deze kosten worden vanaf dat moment ook gedragen door de hogescholen.

13

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.