Terug naar boven

Overige regels en procedures

10voordeleraar is een programma met veel impact en een grote omvang. De totale subsidieomvang (2008-2017) is 25 miljoen euro. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid. De gezamenlijke lerarenopleidingen hebben de lat hoog neergelegd. 10voordeleraar heeft daarmee de opdracht op alle onderdelen aan de hoogste kwaliteitsmaatstaven te voldoen. We zijn een initiatief van en voor de lerarenopleidingen. Om iedere twijfel aan de onafhankelijkheid weg te nemen, zijn bindende regels en procedures ontwikkeld en vastgelegd door de algemene ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen.

De bewaking van de kwaliteit van de processen en de geleverde producten is een belangrijk onderwerp. Duidelijke regels en procedures zijn hierbij onontbeerlijk. Alleen door kwaliteit te leveren ontstaat vertrouwen bij docenten, studenten, instellingen, het afnemend werkveld en de samenleving in de waarde van de landelijke kennistoetsen. Daarnaast zijn de producten die we leveren voor de instellingen een onderdeel van de eigen kwaliteitszorg en voor toezichthouders een belangrijk ijkmiddel. Voldoende zicht op de werking van de producten en de achterliggende processen is ook daarom van belang. Derhalve streven we in de toekomst naar het implementeren van een kwaliteitszorgsysteem, naast de maatregelen die we al hebben getroffen.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.