Terug naar boven

Ontwikkeling toetsen

De afgelopen twee jaar lag het zwaartepunt van onze werkzaamheden bij de landelijke kennistoetsen. In 2010 zijn we gestart met de ontwikkeling van toetsvragen. Al snel bleek dat het maken van een goede toetsvraag een vak apart is. Veel aandacht is dan ook besteed aan de deskundigheidsbevordering van betrokkenen.

In 2013 zijn de landelijke kennistoetsen verplicht gesteld voor twee pabovakken en acht tweedegraads lerarenopleidingen. Vanaf september 2014 zijn daar nog eens 7 opleidingen bijgekomen. In totaal gaat het om 17 toetsen voor de vakken en opleidingen. De samenstelling van deze toetsen ligt in handen van de lerarenopleiders, de vakdocenten. Voor ieder vak is een zogenoemd constructieteam samengesteld, een combinatie van de expertise van de lerarenopleiders met die van toetsdeskundigen en vakinhoudelijke wetenschappers. Zo borgen we de kwaliteit van de toetsvragen. En daarmee ook van de landelijke examinering.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.