Terug naar boven

Organisatie en planning

Als projectorganisatie voeren wij de regie en ondersteunen we de ontwikkeling van toetsvragen door 17 constructieteams. Wij leiden de digitale afname in goede banen en verzorgen de totstandkoming van de uitslag. Deze uitslagverstrekking vindt plaats onder het wakend oog van een onafhankelijke raad van advies en een vaststellingscommissie (lees meer daarover in het hoofdstuk Impact en gevolg). Ook coördineren wij de bestuurlijke besluitvorming en de afstemming op het niveau van de directeuren van de lerarenopleidingen. Afstemming met en verantwoording aan de subsidieverstrekker, het ministerie van OCW, is eveneens een belangrijke taak.

03

Een studiejaar kent een volle agenda met o.a. toetsweken, praktijkweken, deskundigheidsbevordering van docenten, vergaderingen en vakanties. Dat vereist nogal wat van de roostermakers. Het is daarom belangrijk dat ook de planning van de toetsafnames ruim voor de aanvang van een nieuw studiejaar bekend is. In maart 2014 zijn de afnamedata en -tijdstippen van de toetsen in het studiejaar 2014-2015 bepaald. De hogescholen waren zo in staat om de landelijke kennistoetsen in hun eigen roosters te integreren en toetsfaciliteiten tijdig te reserveren. In maart 2015 is de planning voor het komende studiejaar vastgesteld. Afnamedata voor elke toets en opleiding zijn duidelijk en voorbereidingen zijn gestart. Bij de opleidingen en bij ons.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.