Terug naar boven

Toetsenbank

In een speciale database komen de vragen terecht die het gehele proces hebben doorlopen en uiteindelijk zijn goedgekeurd. Op deze wijze bouwen we voor elk vak een toetsenbank op. Over enkele jaren is deze gevuld met vele honderden vragen.

Wij werken voornamelijk met meerkeuzevragen. Bij het opstellen van een toets komen veel verschillende vragen uit de toetsenbank. De verdeling van de aantallen vragen per kennisdomein of –thema zijn vastgelegd in een zogenoemde toetsmatrijs. Dit is een blauwdruk die bepaalt hoeveel gewicht de onderwerpen binnen de domeinen/thema’s krijgen. De matrijs vormt dan ook de basis voor de samenstelling van iedere toets.

De stappen die een vraag moet doorlopen schematisch weergegeven.

Inmiddels beschikt elke toetsenbank over een groot aantal vragen die een of meerdere keren in toetsen zijn gebruikt. De komende jaren gaan we door met de ontwikkeling van goede vragen. De toetsenbanken zijn dan gevuld met vragen die meerdere keren zijn gebruikt. Daarmee is er dan ook meer van bekend, bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad. Veel vragen in de toetsenbank maken dat de afname dan flexibeler kan worden georganiseerd.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.