Terug naar boven

Bevindingen

In de opstartfase is intensief gewerkt aan:

  • het samenstellen van de groepen (elke hogeschool benoemt één vertegenwoordiger in de peer-reviewgroep),
  • het creëren van ‘vertrouwen’ in de groep en
  • het ontwikkelen van een gezamenlijk plan van aanpak, met de daarbij behorende, geschikte werkwijze.

Op dit moment werken de leden van de diverse peer-reviewgroepen intensief samen, elk op hun unieke wijze en met behoud van de eigen identiteit. Vanuit de raad van advies kan, nu de startfase voorbij is, geconcludeerd worden dat peer-review werkt. We zien ook dat de groepen steeds enthousiaster samenwerken. Regelmatig is er overleg tussen de peers. De eerste domeinen van de kennisbases zijn onderwerp geweest van het professionele gesprek. Ook leert men elkaars curriculum steeds beter kennen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.