Terug naar boven

Internationale taaltoetsen

De lerarenopleidingen Engels, Duits, Frans en Spaans hebben in het kader van 10voordeleraar besloten internationale taaltoetsen een verplicht onderdeel te maken van de opleiding. De gezamenlijke lerarenopleidingen Engels hebben in het kader van 10voordeleraar in 2012 een pilot uitgevoerd met de Cambridge Profiency Test. Sinds september 2013 is het examen voor het Certificate of Proficiency in English (CPE) een verplicht onderdeel van deze lerarenopleiding. Ruim 200 studenten hebben sinds september 2014  hieraan deelgenomen.

De opleidingen Duits, Frans en Spaans hebben in 2013-2014 een pilot uitgevoerd met respectievelijk het Goethe Zertificat, le Test de Connaissance du Français en het Cervantes-examen. Enkele honderden studenten van deze opleidingen hebben deelgenomen aan pilots die in nauwe samenwerking met het Goethe Instituut, CIEP en het Cervantes-instituut zijn uitgevoerd. De opleidingen Duits, Frans en Spaans stellen deze examens verplicht vanaf het studiejaar 2015-2016. Met uitzondering van de opleiding Spaans zijn ook landelijke kennistoetsen verplicht voor de studenten van deze lerarenopleidingen. De vakdocenten van deze opleidingen hebben gezamenlijk afgesproken welke onderdelen uit de kennisbasis in de internationale taaltoetsen en welke onderdelen in de landelijke kennistoets geborgd worden.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.