Terug naar boven

Tweedegraads lerarenopleidingen

In het studiejaar 2013-2014 heeft de eerste groep tweedegraads lerarenopleidingen landelijke kennistoetsen afgenomen. Studenten die de opleiding zijn gestart in 2011-2012 maken de landelijke kennistoets als verplicht onderdeel van de opleiding. Voor studenten die een verkorte leerroute volgen, zijn afspraken gemaakt wanneer zij verplicht zijn om deel te nemen aan de kennistoets. Studenten die een zogenoemde kopopleiding volgen, zijn vrijgesteld van de landelijke kennistoets, omdat zij via de vooropleiding beschikken over de kenniscomponent. De tweedegraads lerarenopleidingen hebben beduidend lagere aantallen studenten dan de pabo’s. Daardoor hebben deze opleidingen veel minder deelnemers aan de landelijke kennistoetsen. In totaal hebben van dit cohort studenten van deze 15 opleidingen (per april 2015) ruim 2700 studenten deelgenomen.

 Over het studiejaar 2013-2014 is gemiddeld 77% van de studenten van de betreffende tweedegraads lerarenopleidingen geslaagd.

10

In het studiejaar 2014-2015 is ook de tweede groep erbij gekomen:

11

Definitieve percentages zijn nog niet bekend, omdat er nog één toetsperiode volgt in het studiejaar 2014-2015.

Het percentage studenten dat voor de eerste keer slaagt, verschilt per opleiding. Dit betekent dat een groot aantal studenten gebruikmaakt van de mogelijkheid tot herkansing. In de periode september/oktober 2013 – december 2014 hebben we in 3 toetsrondes 1.714 digitale afnames georganiseerd. In het studiejaar 2014-2015 wordt dat aantal fors groter vanwege de uitbreiding in opleidingen. Elke lerarenopleiding neemt de toets op 1 of meer locaties af in eigen, digitale toetslokalen. In totaal hebben de afnames inmiddels op 10 locaties plaatsgevonden.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.